Polityka prywatności witryny „www.targroch.pl”

I.                    Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tar-Groch-Fil” T. Krakowski, M. Kijowski, E. Drożdż, J. Drożdż spółka jawna, Filipowice 161, 32-840 Zakliczyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000007379, posiadającą NIP: 8691001531, numer statystyczny REGON: 850032387, adres poczty elektronicznej: biuro@targroch.pl, numer telefonu: (+48) 146636104, zwana dalej „Administratorem”.

II.                  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby umożliwić Pani/Panu nawiązanie z Nami kontaktu w sprawie:

 •          W celu rejestracji konta i nawiązania kontaktu Klienta z Administratorem,
 •          realizacji umowy Sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.targroch.pl,
 •          w celach analitycznych.

 

W celu rejestracji konta i nawiązania przez Panią/Panem kontaktu za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych i kontaktowych na witrynie www.targroch.pl przetwarzane są takie dane osobowe, jak:

 •          Imię i nazwisko,
 •          nazwa firmy,
 •          adres poczty elektronicznej,
 •          adres zamieszkania,
 •          numer telefonu kontaktowego,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do zawarcia umowy lub w przypadku istnienia obowiązku prawnego Administratora, którym jest rozliczenie z podatków z tytułu sprzedanych towarów.

 

W celu realizacji umowy sprzedaży towaru w sklepie www.targroch.pl za pośrednictwem formularza płatności przetwarzane są takie dane osobowe, jak:

 •          Imię i nazwisko,
 •          nazwa firmy,
 •          numer NIP,
 •          adres poczty elektronicznej,
 •          adres zamieszkania,
 •          numer telefonu kontaktowego,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do zawarcia umowy lub w przypadku istnienia obowiązku prawnego Administratora, którym jest rozliczenie z podatków z tytułu sprzedanych towarów.

 

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 •          adres IP urządzenia,
 •          data i godzina odwiedzin strony,
 •          rodzaj systemu operacyjnego,
 •          przybliżona lokalizacja,
 •          rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 •          czas spędzony na stronie,
 •          odwiedzone podstrony,
 •          podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej bez możliwości zidentyfikowania klientów.

III.                 Cookies

 1.        Administrator na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.
 2.        Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 •          zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 •          wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 •          stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 •          tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 1.        Pliki cookies mają dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 2.        Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego w przypadku nie wyrażenia zgody na użycie cookies, przy prosimy zmianę ustawień w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3.        Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
 4.        Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 5.        Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Administratora na adres biuro@targroch.pl
 6.        Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 7.        Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie realizacji umowy sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego i korzystania z formularza kontaktowego na stronie www.targroch.pl.
 8.        Aby nawiązać zrealizować umowę sprzedaży konieczne jest podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adresu e-mail i numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie zrealizować celu w jakim dane są przetwarzane.

IV.                Prawo wycofania zgody

V.                  Wymóg podania danych osobowych

VI.                Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Państwa dane są wprowadzane bezpośrednio do systemu informatycznego, który przetwarza je w sposób zautomatyzowany jedynie w celu realizacji zamówienia i rozliczeń z tytułu płatności za sprzedany Państwu towar.

VII.              Odbiorcy danych osobowych

 1.        W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom w zakresie:
 •          hostingu strony www.targroch.pl: Vilsone Grzegorz Kapias, ul. Wilsona 1, 33-100 Tarnów, oraz OVH Sp. z o. o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław,
 •          serwisu strony internetowej i zamieszczonych na niej treści Prosatis Sp. z o.o., ul. Warszawska 39/304, 10-081 Olsztyn,
 •          pośrednictwa płatności: banki i podmioty pośredniczące w płatnościach internetowych.
 1.        Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

VIII.            Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX.                Okres przetwarzania danych osobowych

 1.        Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2.        Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 •          Do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania usunięcia konta — w odniesieniu do danych osobowych podanych w formularzu rejestracji konta Klienta i nie użytych dalej w celu realizacji Sprzedaży towaru.
 •          Do czasu upływu terminów przedawnienia należności podatkowych (5 lat po zakończeniu roku, którym upłynął termin płatności zobowiązań podatkowych) – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku ze zrealizowaną Sprzedażą towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.tagroch.pl.

X.                  Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych.

 1.        Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 •          dostępu do swoich danych osobowych;
 •          sprostowania danych osobowych;
 •          usunięcia danych osobowych;
 •          ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 •          sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 •          przenoszenia danych osobowych.
 1.        Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2.        Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Administratora na adres biuro@targroch.pl., bądź za pośrednictwem funkcjonalności dostosowanej na stronie sklepu internetowego www.targroch.pl.

XI.                Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII.              Postanowienia końcowe

 1.        W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 2.        Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki prywatności zostaną opublikowane na niniejszej podstronie.
 3.        Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.